• Strona główna

cIVF to metoda zapłodnienia pozaustrojowego polegająca na umieszczeniu komórek jajowych (nieoczyszczonych z komórek ziarnistych wieńca promienistego) w bezpośrednim otoczeniu odpowiednio wyselekcjonowanych i oczyszczonych plemników na czas niezbędny do zapłodnienia. Sam etap zapłodnienia komórki jajowej przebiega naturalnie tzn. bez wykorzystania technik mikromanipulacji, w stałych warunkach temperatury i CO2 (optymalne warunki zapłodnienia).

 

W tej metodzie zapłodnienia pozaustrojowego komórki ziarniste wieńca promienistego, które otaczają komórki jajowe często uniemożliwiają ocenę stopnia dojrzałości czy jakość oocytów (w odróżnieniu od metody ICSI, w której komórki jajowe zostają oczyszczone). Pobrane podczas punkcji jajników oocyty mogą znajdować się na różnych etapach dojrzałości, a komórka jajowa, która nie osiągnęła prawidłowego stadium rozwojowego nie ulegnie zapłodnieniu.

 

ETAPY ROZWOJU KOMÓRKI JAJOWEJ.

Komórki jajowe na trzech etapach rozwoju GV, MI, MII (gotowa do zapłodnienia). 

SCHEMAT BUDOWY DOJRZAŁEJ KOMÓRKI JAJOWEJ.

Prawidłowa komórka jajowa (OOCYT W FAZIE MII - metafaza II podziału).

  

     

Kompleks „cumulus – komórka jajowa” (cumulus oocyte complex – COC) – komórka jajowa otoczona komórkami ziarnistymi wieńca promienistego.

 

Poza dojrzałością komórek jajowych na efekt zapłodnienia oraz rozwój zarodków mogą mieć wpływ jeszcze inne cechy oocytów. Ocena parametrów morfologicznych komórki jajowej, takich jak: grubość osłonki przejrzystej, ocena jakości i barwy cytoplazmy, wielkość i jakości ciałka kierunkowego obecność fragmentów w przestrzeni okołożółtkowej jest możliwa po oczyszczeniu oocytów i przygotowaniu ich do procedury ICSI.

 

 AUTORSTWO: Materiały źródłowe/schematy/zdjęcia mikroskopowe własne: N.Cybulska/NG Sp. z o.o. all rights reserved.