• Strona główna

Zapłodnienie in vitro (IVF) to procedura wspomaganego rozrodu (Assisted Reproductive Technology - ART) pozwalająca pobrać komórki jajowe z jajników kobiety (proces określany pojęciem punkcji jajników) i zapłodnienie ich poza jej organizmem. Powstałe w ten sposób zarodki są następnie wprowadzane bezpośrednio do jamy macicy (transfer zarodków).

 

Wskazaniem do leczenia metodą IVF są m.in.:

  • niedrożność lub brak jajowodów,
  • endometrioza,
  • nieprawidłowości lub brak jajeczkowania,
  • niepłodność męska (grupa pacjentów z bardzo obniżonymi parametrami nasienia),
  • niepłodność idiopatyczna,
  • inne.

 

Podstawowe warunki jakie musi spełnić każda para przystępując do IVF to:

  • u kobiety to możliwość wystymulowania pęcherzyków z dojrzałymi komórkami oraz obecność macicy, dającej szansę na donoszenie ciąży,
  • u partnera natomiast muszą być zachowane przynajmniej czynności plemnikotwórcze jądra.

 

Po dokładnych badaniach pary zdecydowanej na poddanie się leczeniu metodą IVF, lekarz stymuluje jajeczkowanie, wywołując dojrzewanie od kilku do kilkunastu pęcherzyków Graafa (w normalnym cyklu dojrzewa tylko jedna komórka jajowa). Po osiągnięciu przez pęcherzyki pełnej dojrzałości następuje ściśle zaprogramowana przez lekarza indukcja owulacji, po czym pobranie z jajników dojrzałych oocytów (lekarz pod kontrolą USG i w warunkach znieczulenia pacjentki pobiera cienką igłą komórki jajowe). Następnie embriolog odszukuje w uzyskanym płynie pęcherzykowym oocyty, odpowiednio je oczyszcza, umieszczając następnie w podłożu hodowlanym w stałych warunkach temperatury i poziomu CO2. Kolejnym procesem jest zapłodnienie komórek jajowych (w zależności od wybranej metody: cIVF lub ICSI).

 

SCHEMAT PROCEDURY ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO 

 

Jeżeli wszystkie etapy przebiegają prawidłowo i obserwuje się rozwój prawidłowych zarodków lekarz  przy użyciu katetera wprowadza zarodki bezpośrednio do jamy macicy (transfer zarodków). Bezpośrednio przed transferem embriolog wraz z lekarzem, na podstawie dokładnej oceny wyhodowanych zarodów oraz biorąc pod uwagę wiek pacjentki i historię choroby, podejmują decyzję, które z nich zostaną podane. 

 

 SCHEMAT ROZWOJU ZARODKOWEGO

Prawidłowa komórka jajowa:

OOCYT W FAZIE MII

Prawidłowo zapłodniona komórka jajowa:

OOCYT 2 PN

 

Prawidłowy rozwój zarodka (doba 1 i doba 2 od dnia zapłodnienia):

ZARODEK 2 - BLASTOMEROWY I ZARODEK 4 - BLASTOMEROWY 

Prawidłowy rozwój zarodka (doba 3 i doba 4 od dnia zapłodnienia):

ZARODEK 8 - BLASTOMEROWY I MORULA   

 

Prawidłowy rozwój zarodka (doba 5/6 od dnia zapłodnienia):

BLASTOCYSTA EKSPANDUJĄCA I BLASTOCYSTA WYCHODZĄCA

 

AUTORSTWO: Materiały źródłowe/schematy rozwoju zarodkowego własne: N.Cybulska/NG Sp. z o.o. all rights reserved.

 

 

ETAPY ROZWOJU ZARODKA

 

Doba 0:

Punkcja jajników. Dojrzała komórka jajowa.

 

Doba 1:

Prawidłowo zapłodniony oocyt: widoczne 
2 przedjądrza i 2 ciałka kierunkowe. 

 

Doba 2:

Czteroblastomerowy zarodek.

 

Doba 3:

Ośmioblastomerowy zarodek.  

Doba 4:

Morula.  

Doba 5:

Ekspandująca blastocysta:
widoczne komórki trofoektodermy,
węzła zarodkowego, bardzo cienka
osłonka przejrzysta. 

AUTORSTWO: Materiały źródłowe/zdjęcia mikroskopowe własne: N.Cybulska/NG Sp. z o.o. all rights reserved.