• Strona główna

ICSI to metoda zapłodnienia pozaustrojowego polegająca na wprowadzeniu plemnika do cytoplazmy komórki jajowej. Wykonywana jest przez embriologa w dużych powiększeniach przy użyciu odpowiedniego sprzętu (mikromanipulator). Jest jedyną szansą na zapłodnienie komórki jajowej w przypadku zbyt słabych parametrów nasienia - gdzie nie ma możliwości zastosowania klasycznego in vitro (zbyt duże ryzyko niepowodzenia - brak zapłodnienia komórek jajowych). Przygotowanie komórek do ICSI przebiega odmiennie niż podczas cIVF lecz ogólna zasada procedury pozostaje taka sama.

 

SCHEMAT PROCEDURY ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO METODĄ ICSI

 

 

Dzięki zastosowaniu techniki mikromanipulacji istnieje możliwość uzyskania ciąży nawet w sytuacji występowania pojedynczych plemników w ejakulacie lub ich braku, ale przy zachowaniu plemnikotwórczej czynności jąder - plemniki pozyskujemy wtedy na drodze biopsji jądra. Jest to anestezjologiczny zabieg, który polega na mikrochirurgicznym pobraniu tkanki jądra (TESE - Testicular Sperm Extraction). Następnie embriolog sprawdza pod mikroskopem czy w pobranym wycinku znajdują się plemniki. To właśnie ich obecność świadczy o zachowaniu zdolności plemnikotwórczych przez tkankę jądra. Pobrany, świeży materiał można wykorzystać tego samego dnia w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI (jednoczasowo w dniu biopsji wykonywany jest zabieg pobrania komórek jajowych od partnerki - punkcja jajników) lub poddać bioptat procedurze mrożenia, celem zabezpieczenia płodności na przyszłość. 

Możliwość wykorzystania plemników pobranych podczas zabiegu biopsji jądra w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego to jedyna szansa dla pary, z tego typu czynnikiem męskim, na posiadanie własnego potomstwa.

 

 

Etapy zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI.

 

Komórka jajowa przed oczyszczeniem.

 

Wprowadzenie plemnika do mikropipety ICSI.

 

Oocyt po oczyszczeniu przygotowany do ICSI.

 

 

 

Wprowadzenie plemnika do cytoplazmy komórki jajowej. 

 

  

 

AUTORSTWO: Materiały źródłowe/zdjęcia/ zdjęcia mikroskopowe własne: N.Cybulska/NG Sp. z o.o. all rights reserved.